KRITISERES: – Hege Storhaugs f
...
KRITISERES: – Hege Storhaugs forslag er et anslag mot det liberale demokratiet, mener Per Edgar Kokkvold. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix
Mener Storhaug går av skaftet
Del
Hege Storhaugs forslag om å redigere Koranen møtes med hoderysting, til og med av folk som delvis støtter hennes bekymring for ytterliggående islam.

Blant dem som mener Norges mest profilerte islamkritiker nå går for langt, er tidligere generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund .

LEDER: Du bør lese Koranen

I Aftenposten i går forteller Storhaug hvordan hun vil at Norge skal stå imot det hun oppfatter som en trussel fra ekstrem islam.

Hun vil at staten skal styre hva som sies i moskeene, at noen moskeer skal stenges og ingen nye bygges, at hijab skal forbys fra barnehage- til universitetsnivå og at barns oppholdstid i koranskoler begrenses. Videre vil hun ha gjerder og soldater ved Europas grenser for å forhindre muslimsk innvandring og betale muslimer for å reise til hjemlandet sitt.

Vil redigere

Hun vil også nekte fundamentalistiske muslimske predikanter å ha arrangementer i Norge – og altså fjerne avsnitt fra Koranen . Blant dem er sure 5:33 hvor det står:

«Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I det hinsidige venter en svær straff.»

Storhaug-forsvarer

Pressenestor Per Edgar Kokkvold, som nå er leder av Kringkastingsrådet , er av dem som har støttet Storhaug i en del av hennes anliggender. Han legger ikke skjul på at han selv er sterkt kritisk til det islamistiske samfunnssynet.

– Jeg har alltid forsvart henne og sagt at hun er en viktig og nødvendig stemme i en offentlighet som er altfor redd for å sette kritisk søkelys på det som er virkelig problematiske sider ved islam, og det mener jeg at hun fortsatt er, sier Kokkvold til Dagen.

– Av skaftet

Kokkvold har vært en kompromissløs forsvarer av ytringsfriheten, men når det gjelder Storhaugs standpunkt, mener han at hun nå har gått altfor langt.

– Her går hun litt av skaftet, altså, for hun gjør seg til talskvinne for et samfunnssyn og en ideologi som man skulle tro lå henne fjernt. Hun kan ikke ha vært helt klar da hun sa dette om å sensurere Koranen. Hvem skulle i så fall gjøre det? spør Kokkvold.

UENIG: – Ekstrem islamisme bekymrer meg også, men jeg synes ikke hun utviser noe godt skjønn akkurat her, sier tidligere generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix
 

Han tror hun etter litt betenkning vil skjønne at utspillet er meningsløst.

– Hun må ha rett til å mene dette, men det skader hennes anseelse, og det blir vanskeligere å forsvare henne når hun sier slikt. Det bidrar ikke til å øke hennes innflytelse i den offentlige samtalen. Det håper jeg hun vil se, sier Kokkvold.

LES: Biskoper diskuterer koranlesing i kirken

Han foreslår at hun i stedet fortsetter å angripe de deler av Koranen som hun misliker.

– Det er både hennes rett og plikt.

– Kan hun tas alvorlig?

Rolf Kjøde , tidligere generalsekretær i Normisjon , åpner med å le når han skal kommentere saken.

– En lurer på om en kan ta henne på alvor eller om det er en ren provokasjon. Storhaug bryter ned ytringsfriheten fordi det er noe her hun ikke liker. Hun marginaliserer seg selv ved å bryte noen av de mest avgjørende verdier vi har i den vestlige verden. Hun bør nøye seg med å polemisere mot det som står der og ikke legge lokk over det, sier Kjøde.

– Er du overrasket over at hun foreslår å stryke vers fra en bok som er hellig for 1,5 milliarder mennesker?

– Nei, hun har jo en veldig sterk anti-islamsk agenda, men også et rent sekulært utgangspunkt. Noen av det hun kritiserer i islam, ville hun kritisert alle religioner for. Spørsmålet er om hun vil sladde ting overalt som bryter med hennes virkelighetsbilde. Det har aldri vært et godt virkemiddel å sladde mørke ting. La dem heller komme frem så vi kan kjempe mot dem, sier Kjøde.

– Despotisk

Kokkvold viser til nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen som i en kommentar skriver at Storhaug lefler med diktatoriske tanker.

«...om Storhaug fikk bestemme, hadde hun jo akkurat avskaffet noen av de sentrale menneskerettighetene hun sier hun er slik en varm tilhenger av. Vi ville bodd i et diktatur, eller despoti, med Hege Storhaug i rollen som despot. Jeg tror det er viktig at vi holder fast på en dyrekjøpt sannhet: Hensikten helliger ikke midlet.»

– Gavepakke til ekstremister

Shoaib Sultan , tidligere leder av Islamsk Råd Norge , nå rådgiver for Antirasistisk Senter med ansvar for å kartlegge høyreekstreme, mener Storhaug totalt mangler forståelse for religionsfriheten og de verdier hun presumptivt mener hun forsvarer.

– Dette er en gavepakke til alle avarter av ekstremister fordi det bygger på det verdensbildet de har. Det viktigste vi gjør, er å utfordre deres virkelighetsoppfatning, men hun bekrefter den, sier Sultan som ikke er overrasket over utspillet:

– Vi har sett forsøk på å fremstille henne som en moderat kritiker av ekstremisme, men her fremstår hun selv som ekstremist.

Hege Storhaug mener Koranen må redigeres. Bør vi også kunne fjerne det vi ikke liker fra Bibelen? Foto: Stein Gudvangen
 

– Tror du hun utsetter seg for fare ved å komme med dette forslaget?

– Nei, ingen er helt overrasket over utspillet. Det er ekstremt, men nei, det er ikke provoserende. Det er bare feil. Jeg tror ikke hun utsetter seg for mer fare ved dette enn ved noe annet hun har sagt tidligere. Jeg tror ikke folk blir såret.

– Autoritært

Kokkvold tar avstand fra Storhaugs sammenligning mellom ekstrem islam og 30-åras framvoksende nazisme.

– Ekstrem islamisme bekymrer meg også, men jeg synes ikke hun utviser noe godt skjønn akkurat her, sier han.

– Vil hun forsvare demokratiet med ikke-demokratiske virkemidler?

– Ja, hun vil jo det. Bortsett fra at dette er et autoritært forslag, virker det mot sin hensikt på to måter. Hun får for det ene dem som er sympatisk innstilt til henne, mot seg. For det andre, hvordan skal det bli hvis man prøver å skjule de mest tvilsomme passuser i Koranen? Vi kan ikke dekke til det problematiske, selv om det er en fare for at dette brukes rekrutterende for dem som har meninger som strider mot selve grunntanken i et liberalt demokrati. Problemet er at Storhaugs forslag i seg selv er et slikt anslag mot det liberale demokratiet. Hun benytter seg altså av motpartens virkemidler, sier Kokkvold som er medlem av Den norske kirke, men ikke hyppig kirkegjenger. Noe spøkefullt kaller han seg «upersonlig kristen».

Ville sagt nei

Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen i Bibelselskapet er ansvarlig for den ferskeste utgivelsen av de kristnes hellige bok, Bibelen, i Norge. Hun har ikke lest Hege Storhaugs uttalelser til Aftenposten, men uttaler seg på prinsipielt grunnlag om redigering av hellige bøker.

– Det ville være å hindre religions- og ytringsfriheten, så det høres betenkelig ut.

– Kunne du stått som ansvarlig utgiver for en myndighetsredigert utgave av Bibelen?

– Nei, jeg kunne ikke gått med på det. Vi gir ut Bibelen . Hadde jeg fått en sånn restriksjon, måtte jeg vurdere å fortsette å trykke Bibelen og tatt konsekvensene. Alternativt måtte vi ha sluttet, for med slike restriksjoner ville det ikke være Bibelen vi trykket, sier Mongstad-Kvammen til Dagen.

LES OGSÅ: Storhaug vil sensurere Koranen og stenge moskeer

Bibelselskapet gir ut bibeldeler, som nytestamentet og andre bøker i Bibelen for seg, men da ikke fordi det er avsnitt eller deler av Bibelen man ikke liker, understreker hun.

Dagen fikk i går ikke kontakt med Hege Storhaug.

aftenposten,antirasistisk senter,bibelen,den norske kirke,erik stephansen,europa,hege storhaug,human rights service,ingeborg mongstad-kvammen,islam,islamisme,islamkritikk,islamsk råd norge,koranen,kringkastingsrådet,nettavisen,normisjon,norsk presseforbund,per edgar kokkvold,rolf kjøde,samfunssyn,shoaib sultan,ytringsfrihet,bibelselskapet