Stortinget kommer tirsdag til å fjerne bestemmelsen i Grunnloven om at kongens person er hellig. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Fra tirsdag er ikke kongen lenger hellig

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)