USBEKISTAN: Ester reiste i tre dager for å besøke to kristne kvinner i Munyak. Som ansatt i Åpne Dører har det vært hennes kall å lete etter isolerte brødre og søstre og forsikre dem om at de er del av den verdensvide kirke. Kvinnen på bildet er ikke identisk med kvinnen i historen.  Foto: Dagen-arkiv

Kristne i Sentralasia forfølges og isoleres

En svakhet for liv som gror

abort

Våre politikere har fjernet alle rettigheter for fosteret før 12. uke. I stedet for å gjøre det lettest mulig å bære fram barnet, vil man gjøre det lettest mulig å fjerne det.

«Han er bror min!»

I fokus

Me nordmenn elskar statistikk, og aller helst når den fortel oss at me og vår nasjon er mellom dei aller beste. I velferd og lykke, eller i idrett. Og slik har me tenkt å ha det, lenge enno.