OVERSETT: Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, møter ofte i økumeniske fora internasjonalt. Mer enn én gang har hun opplevd at vertskapet hilser på mennene i det norske følget først, mens hun selv blir behandlet som luft, selv om det er hun som er sjef.  Foto: Dagen-arkiv

– Visst finnes det et glasstak

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.