PREST: – «Er du virkelig prest? Det er akkurat det jeg trenger nå. Kan jeg snakke med deg», var det en kunde som spurte, forteller Egil Johannes Reindal. – «Snakk alt du vil, svarte jeg», forteller han.  Foto: 

Tro i en drosje

Målet for 2019: Gjestfrihet

frispark

Jeg kan ofte føle meg både utilpass og utrygg i sosiale settinger, men det skal ikke få stoppe meg. Erfaringene i etterkant er utelukkende positive.

Velg da livet, du menneske!

andakt

«I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve» (5 Mos 30,19).