UNDERSKUDD: Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland leder en organisasjon som hadde stort underskudd i fjor.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Misjonærutdanning legges på is