Hun ble leder i skolelaget før hun ble en kristen. Denne uken forlot Gunn Elin Våge Norge for å bli misjonær og pionér i Luxemburg. Foto: Johanna Hundvin Almelid  Foto: 

Det store vågestykket

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)