Misjonærfamilie: (f.v.) Ruben (Stavanger), Valentin (Nairobi), Rune (Haydom), Silas (Nairobi), Seline (Nairobi) og Janne (Stavanger).  Foto: Privat

Halve familien har «ukjent fødested», ifølge nye passregler

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.