AVGJØRENDE: Hvilken religion man står oppført med i ID-kortet får store konsekvenser for folk fra vugge til grav. Det får blant annet følger for skolegang, yrkesmuligheter, ekteskap, arv og skilsmisse.  Foto: World Watch Monitor

ID-kort splitter folket og undertrykker minoriteter