NAVNEBYTTE: Det teologiske menighetsfakultet starter semesteret med å skifte navn til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Foto: KPK

Skal ikke lenger være Menighetsfakultetet

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.