MOT: Ole Solberg (5) har vært jevnlig til fotograf etter at han ble født. Bilder av ham har gitt andre foreldre mot til å bære fram sine barn.  Foto: Marion Haslien

Det fødes nesten aldri barn som Ole

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.