KrFU-leder Emil André Svarstad
...
KrFU-leder Emil André Svarstad. Silje Rognsvåg Foto: Silje Rognsvåg
KrFU krever menneskehandel inn i pensumbøkene
Del
Det moderne slaveriet bør bli et eget læringsmål i samfunnsfag, mener Kristelig Folkepartis Ungdom.

– Det at folk ikke vet er det største hinderet for å avdekke det moderne slaveriet, sier Emil André Erstad , leder for KrFU .

Mandag skrev Dagen om ungdomsskoleelever som ikke visste at det fins moderne slaveri i Norge. – Vi visste ikke at det fantes slaver i Norge

KrFU-leder Emil André Erstad er ikke overrasket over at norske ungdommer ikke kjenner til at det foregår menneskehandel her til lands.

– Derfor har vi og KrF fremmet et forslag om å gjøre det moderne slaveriet til et eget læringsmål i samfunnsfag på ungdomsskolen , sier Erstad.

LES OGSÅ: Slik rekrutteres unge til sex-trafficking

Tomt i pensum

Tidligere denne måneden ble det klart at nesten ingen pensumbøker på ungdomsskolen nevner det moderne slaveriet.

Med unntak av litt mindre enn to sider i en samfunnsfagbok fra Aschehoug er det lite å finne i norske skolebøker, ifølge en undersøkelse gjort av tankesmien Skaperkraft. Skolebøker nevner ikke moderne slaveri

Cappelen Damm har lovet at temaet skal få større plass i neste utgave av deres samfunnsfagbok. Datter av norsk pastor fikk svensk pris som årets forbilde

Vet ikke om det

I dag lærer den oppvoksende generasjonen om slavehandelen fra Afrika til Amerika fra 1500- til 1800-tallet.

– Men det er ingen undervisning om det som foregår her hjemme i landet vårt, på butikker, i frisørsalonger, bilbutikker og bilverksted, sier KrFU-lederen. Debattmøte om «Norsk slaveri»

Ungdomspartiet mener at kunnskap er nøkkelen til å bekjempe menneskehandel.

– Problemet er at kunnskapen ikke blir formidlet til lærere og videre til elever i skolen. Mange lærere er heller ikke klar over den omfattende slavevirksomheten. Det må inn i pensum om vi skal kunne bekjempe slaveri i Norge.

Erstad foreslår også å innføre en antislaveri-dag i Norge, på lik linje med kvinnedagen, for å få skolene til å ta opp kampen mot menneskehandel.

Kurs mot slaveri

Organisasjonen EnDag jobber også for å øke kunnskapen i skolen ved å holde foredrag om menneskehandel. Men én ting er å vite om det. En annen ting er å avdekke menneskehandel.

I USA trenes flyvertinner og flyplasspersonell til å oppdage ofrene, i regi av myndighetene og organisasjonen Innocents at Risk. Også andre yrkesgrupper blir trent til å se etter situasjoner som kan avsløre ofre.

KrFU mener at også norske yrkesgrupper bør kurses, ikke kun politiet, for å knekke kriminelle nettverk og bakmenn.

– Det er kunnskapsmangel over hele linjen. Tollere og sikkerhetsansatte på flyplasser, sosionomer, helsepersonell, ansatte på asylmottak og i barnevern må sikre seg kunnskap for å oppdage ofre for menneskehandel, sier Erstad.

Han mener at staten har hovedansvar for å kurse disse gruppene.

– Men dersom det fins frivillige grupper som kurser folk, bør staten også støtte dem økonomisk.

Kamp-forslag

I budsjettforliket for neste år bevilges 15 millioner kroner til spesialgrupper i politiet i kampen mot menneskehandel. Det er Erstad fornøyd med, men har også en rekke andre forslag:

  • Opprette et anonymt telefonnummer der folk kan tipse anonymt om menneskehandel.
  • Forske på mindreårige asylsøkere som forsvinner fra asylmottak.
  • Informere om menneskehandel ved større grenseoverganger og flyplasser.
  • Ratifisere Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting.
europarådet,utdanning,emil andre erstad,krf,krfu,menneskehandel,moderne slaveri,pensum,skole