TATOVERING: Før bilder av merker og tatoveringer ofre har fått av dem som utsatte dem for menneskehandel - og etter når de har blitt dekket over.

Dekker over minner om menneskehandel

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)