HOBBYFISKER: Foreldrene til Jahn Otto Johansen lærte ham å sette pris på naturen. Dette bildet er fra 1964.  Foto: NTB/Scanpix

Et edruelig halleluja

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).