PÅ EGNE BEN: Thomas Wilhelmsen leder lovsang under IMI kirken sitt sommerstevne Åpen himmel i Grimstad. Bedehusmenigheten er en av flere i Normisjon som står på egne ben og praktiserer både dåp og nattverd i gudstjenestene sine.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

– Kirke og bedehus konkurrerer i samme marked

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)