VEKST: – Vi er glad for medlemsveksten, sier leder Kathrine Kleveland i Nei til EU.  Foto: Nei til EU

EU-debatten i Norge tilspisser seg

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)