MEDIEBRUK: Organisasjonen Barnevakten opplever at mange er interessert i kunnskap om barns mediebruk.  Foto: Brad Flickinger / Flickr / KPK

Stadig flere vil ha kurs om barnas liv på nettet

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.