NULL: Det finnes ingen hele bibelutgaver på tegnspråk i verden, heller ikke i Norge, men tegnspråk brukes i mange gudstjenester, som her av trosopplærer Nabai Kauppinen i Stavanger.  Foto: Stein Gudvangen

Lytter ikke til døves behov for bibler

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?