SLITER: Flere norske israelorganisasjoner sliter med å få sine blader fram til abonnentene.  Foto: Ove Eikje

Jødisk blad kamufleres på grunn av redsel

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).