Et klart flertall av KrFs velgere, her representert ved fylkeslaget i Agder, ønsker å gå inn i Solberg-regjeringen, ifølge fersk måling. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sju av ti KrF-ere vil inn i Solberg-regjeringen

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?