RØKELSE: – Jeg hjelper blant a
...
RØKELSE: – Jeg hjelper blant annet presten med å tenne røkelse, forteller Thorleif Grønnestad. Foto: Ove Eikje
Kraftig vekst i tros- og livssynssamfunn
Del
Flere enn 530.000 nordmenn var medlem i et tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i fjor. Dette er en økning på 46 prosent sammenliknet med for ti år siden.

– En vesentlig del av medlemsøkningen skyldes innvandring, og det ser vi blant annet på tilstrømningen til islam og Den ortodokse kirke , sier religionshistoriker Kari Vogt til Dagen.

LES: Islamske trossamfunn vokser i Norge

I løpet av de ti siste årene har islam økt mest blant tros- og livssynssamfunn i Norge. Med en vekst på 69.000 medlemmer har trossamfunnet nesten fordoblet seg på ti år.

RELIGIONSHISTORIKER: Kari Vogt. Foto: Erlend Aas, NTB scanpix

Den ortodokse kirke har likevel høyest økning i prosent – fra omkring 5.494 til 17.476, noe som utgjør 218 prosent.

Ortodoks kristen

Thorleif Grønnestad fra Stavanger er medlem av Den ortodokse kirke i Rogaland. Menigheten har sine gudstjenester i et lokale i Sandnes som ble kjøpt i 2013.

– Jeg er gift med en russisk kvinne, og jeg fant ut at det var i denne menigheten jeg passet inn. Derfor konverterte jeg i 2002, forteller Grønnestad til Dagen.

Menigheten har i dag mellom 200 og 250 medlemmer, og ikoner og røkelse er faste ingredienser i gudstjenesten.

– Medlemstallet er stigende, og vi opplever at en god del etniske nordmenn er interessert i å komme til oss etter at Den norske kirke gjorde sitt vedtak om homofili på Kirkemøtet , forteller Thorleif Grønnestad, med henvisning til at det i år ble vedtatt å utarbeide en vigselsliturgi for likekjønnede par.

Samlede oppslutning

Statistikken over tros- og livssynssamfunn har Dagen innhentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den viser at den samlede oppslutning i 2015 omfatter 10,8 prosent av befolkningen. 5,7 prosent var medlem i kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke, 2,7 prosent var medlem i islamske trossamfunn og 1,7 prosent i livssynssamfunn.

– Tallene viser at mer tradisjonelle kristne trossamfunn i Norge svekkes, samtidig som den kristne andelen øker på grunn av medlemsveksten hos katolikkene og de ortodokse, påpeker Kari Vogt.

Den romersk-katolske kirke står registrert med over 49.000 flere medlemmer enn for ti år siden, og det er mer enn en fordobling. Men som kjent etterforskes dette kirkesamfunnet for mistanke om medlemsjuks, og derfor må tallene tas med en klype salt.

Human-Etisk Forbund

– Vi ser også at Human-Etisk Forbund øker ganske kraftig, og dette avspeiler sekulariseringen i det norske samfunn, sier Vogt.

Forbundet hadde 85.700 medlemmer i 2015, og det er 9.230 flere enn for ti år siden.

Nordiske kirker

Religionshistorikeren viser også til at det er stor medlemsvekst i den svenske og islandske kirke, uten at det er registrert noen «vekkelse» disse stedene. Svenska Margaretaförsamlingen hadde 22.006 medlemmer (+ 9.840).

– Dette er trolig et eksempel på at det gis offentlig støtte til medlemmer via nasjonalitet, og dette er jo noe omdiskutert, påpeker hun.

LES OGSÅ: For første gang er det flere muslimer enn pinsevenner, katolikker, baptister og metodister i Oslo

En annen årsak hun nevner til den sterke medlemsveksten de siste ti årene, er at flere tros- og livsynssamfunn er blitt mer bevisste på den offentlige støtten de har rett på.

Mest tilbake

Jehovas Vitner er det tros- og livssynssamfunn som har gått mest tilbake de siste ti årene – fra 14.568 til 12.304 medlemmer.

– Hva kan årsaken være?

– Jeg tror dette blant annet kan skyldes en naturlig avgang, og det har også noe med rekruttering å gjøre. Jehovas Vitner ser ikke ut til å nå bredt ut.

SANDNES: – Vi holder gudstjenestene i vår eiendom i Sandnes, forteller Thorleif Grønnestad. Foto: Ove Eikje

Vi ser også at jødedom har fått et noe redusert antall medlemmer i løpet av de ti siste årene, svarer Kari Vogt.

Aktiv i menigheten

Thorleif Grønnestad i Stavanger er svært aktiv i den ortodokse menigheten, og hjelper blant annet presten med å tenne lys og røkelse, og leser opp sentrale tekster fra Bibelen.

– Røkelsen er et bilde på velsignelse som sprer vellukt, forklarer han.

LES MER: – Mange nøler med å melde seg inn

Prest og forstander i Den ortodokse kirke i Rogaland bor i et kloster i Hurdal i Akershus, og han deltar på gudstjenester i Sandnes bare en gang i måneden. Ellers har menigheten samling uten prest hver søndag utenom sommertiden.

den norske kirke,den ortodokse kirke,human-etisk forbund,islam,islandsk kirke i norge,kari vogt,romersk-katolsk kirke,svenska margaretaførsamlingen,thorleif grønnestad,tros- og livssynssamfunn,vedtak om homofili,tro,livssyn,trossamfunn,livssynssamfunn,åndelighet,medlemsvekst,vekst,den ortodokse kirke i rogaland,sandnes,stavanger,rogaland,kirkemøtet,vigsel av likekjønnede,likekjønnet vigsel,muslimer,ortodokse kristne,ssb,statistisk sentralbyrå,svenska margaretakyrkan,svenska margaretaförsamlingen,jehovas vitner,jøder