VIL HA EGNE MØTER: – Vi forventer ikke å bli invitert av Åpen folkekirke når de skal ha møter, sier Øivind Benestad. – Vi kommer gjerne om vi blir invitert av dem, men hver gruppering må få lov til å arrangere det de vil.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Trosser protester mot homoseminar

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.