NÆR: Tønsbergs Blad tok tydeli
...
NÆR: Tønsbergs Blad tok tydelig stilling for Per Arne Dahl under bispevalget fordi avisen mente at bispedømmet trengte en biskop som oppfattes som nær. – Det dokumenterer han nå at han er, sier ansvarlig redaktør, Sigmund Kydland. Bildet er fra vigslingen i 2014. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB Scanpix
Han seiler opp
 som den store
 samlivsbispen
Del
Da Per Arne Dahl skrev om samliv i spalten sin i Tønsbergs Blad klikket mer enn 100.000 lesere seg innpå.

– Per Arne treffer noe hos leserne, sier Sigmund Kydland, ansvarlig redaktør i Tønsbergs Blad. Han forteller at Tunsberg-biskopen begynte med spalten «Bispeveien» straks han tiltrådte som biskop i Tunsberg. Bispeveien er navnet på veien som går mellom Vestfold og Buskerud. Ifølge redaktøren har spalten fått stadig flere lesere, men i slutten av april tok det helt av. 70.000 leste innlegget «Elsk ikke din neste, elsk din nåværende» der budskapet gikk ut på at «den hakkete anklagetonen i norske hjem fortjener å bli erstattet av en ny velvilje og godhet».

– Hos oss er det store tall. Det er mer enn de store nyhetssakene leses, forteller Kydland.

PER ARNE DAHL: - Mange par hakker for mye på hverandre

Oppfattes som nær

Biskopen fulgte opp med et nytt innlegg om samliv. Det er foreløpig lest av 30.000.

– Vi tok tydelig stilling for ham under bispevalget fordi vi mente at vi trengte en biskop som oppfattes som nær. Det dokumenterer han nå at han er, sier redaktøren, og viser til at Per Arne Dahl «går inn i folks hverdag og følelsesliv».

– Han gjør mer enn å forkynne. Han er først og fremst en inspirator og en som formidler det folk sliter med, sier Kydland.

PER ARNE DAHL: - Jeg er alvorlig bekymret for tusenvis av norske par

Redaktøren mener lesertallene viser at kirken har betydelig gjennomslagskraft.

– Jeg tror han har betydelig påvirkning fordi han har en helt spesiell formidlingsevne og virker ikke påtrengende. Han er en rådgiver med stor livserfaring og forståelse, og det tror jeg folk lytter til.

I Norge har flere biskoper hatt en profil på bispegjerningen sin. Et eksempel på det er barnebiskopene Johan P. Lunde og Ole D. Hagesæter, men redaktøren i Tønsbergs Blad vil nødig begrense Per Arne Dahl.

– Han kan gjerne være samlivsbiskop, men han er også mye mer.

På linje

Professor ved Høgskolen i Bergen og samlivsspaltist i Aftenposten, Frode Thuen, mener derimot tunsbergbiskopen godt kan profilere seg som samlivsbiskop.

– Fra et ikke-kirkelig ståsted synes jeg det er fint at biskopene har ulik profil og ulike interesseområder. Samliv berører både religiøse og moralske verdier som er viktige for en del mennesker, sier Thuen, og peker på holdningen til sex før ekteskap og til skilsmisse.

– Dette er tema som kirken har vært, og fortsatt er engasjert i, sier Thuen.

LES: Myten om en klassisk kristen ekteskapsforståelse

Han mener kirken her har en plattform, særlig for de som regner seg som kristne. Han påpeker at han selv, fra et livssynsnøytralt perspektiv, er på linje med det tradisjonelle kristne samlivssynet.

– Jeg er opptatt av at folk skal la være å skille seg, og synes det er interessant at vi fra ulike ståsteder kan kjempe for parforhold og ekteskap så folk kan få det så stabilt som mulig i sine samliv.

Gjenkjennelig

Thuen er ikke overrasket over den store interessen for Dahls samlivsinnlegg.

– Samlivsstoff er godt stoff. Det leses mye og deles bredt på sosiale medier. Om folk ikke står i samlivskrise selv, så er det likevel noe gjenkjennelig for de aller fleste, sier han.

Preses Helga Haugland Byfuglien tror noe av grunnen til leserresponsen er Per Arne Dahls direkte og utfordrende stil i spalten.

– Han har vært særlig opptatt av dette feltet og tar tak i det på en flott måte, sier Byfuglien. Hun har selv vært spaltist i en samlivsspalte i Vårt Land.

– Kirken har blitt beskyldt for at den har idyllisert og vært konvensjonell i spørsmål om sex og samliv. Vi må ha realisme i forhold til hvordan samliv fungerer, slik at vi verken idylliserer samliv eller presenterer enkle løsninger, sier hun.

– Det som er viktig for noen og enhver av oss når vi hører om tematikken, er å vende blikket også mot oss selv, og ikke bare tenke at dette har andre godt av å høre, sier hun.

LES OGSÅ: Kjæresteråd fra 
ungdomslederne

Mye sex, mindre trofasthet

Tunsberg-biskopen selv er glad for at budskapet hans har nådd frem.

– Da må det vel være noe med innholdet som er aktuelt, sier han til Dagen.

Dahl viser til at kirken har snakket relativt mye om sex før ekteskapet, men mindre om seksualitet og trofasthet i ekteskapet. Det vil han gjøre noe med.

I innlegget om samliv som ble publisert sist lørdag siterer han psykologen Rollo May: «Menneskets dilemma i dag er at vi har flyttet fikenbladet fra kjønnsorganet til ansiktet».

– Jeg tenker at vi alle har mye godt til gode om vi kan bli litt tøffere til å snakke om det vanskelige, sier biskopen. Han støtter nødvendigheten av bluferdighet, men mener kirken har vært mindre opptatt av «taushetens unødvendighet» og hva som skjer «når vi havner i fortielse».

LES: Kristen ekteskapstenkning

Kort avstand til livet

Å være samlivsbiskop er ikke noe Dahl har behov for:

– Jeg vil forsøke å være en biskop som kan forkynne Kristus som livets kilde og samlivets kilde.

Tunsbergbiskopen tror det er viktig at kirken er opptatt av spørsmål som mennesker strever med.

– Jo kortere avstanden kan bli mellom prekestolen og menneskers liv, jo nærmere er vi det som var Jesu mål, sier han.

LES OGSÅ: Kan kirken endre sin samlivsetikk?

Innlegget i spalten er et forsøk på å gi et håndtrykk til kvinner og menn.

– Det er til de som «driver på med de samme liv som jeg», som er mann, far og bestefar, illustrerer han.

Dahl har mottatt mange sms-er, e-poster og telefoner i tillegg til kommentarer fra folk han har møtt personlig.

– Vi er plassert for å være i førstelinje-tjenesten alle sammen, sier han.

leserstorm,biskop i tunsberg,per arne dahl,samlivsråd,samliv,nyheter