BRENNER: Først og fremst brenner Paul Erik Wirgenes for at det skal være godt å jobbe i kirken og at kirken skal bidra til å gjøre Jesu kjærlighet kjent i ord og handling.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Ni vil bli kirkerådsdirektør i Den norske kirke

Salomos mor

andakt

I ti dager skal temaet her på Dagens sisteside være Salomo. Batsebas sønn.

Kirkens Bymisjon ble redningen for Ann-Margritt

tv-aksjonen

I en krevende fase av livet fikk Ann- Margritt Hellebust som alenemor mye hjelp og støtte av Kirkens Bymisjon. Nå får hun selv delta som frivillig og oppleve hvordan det er å utgjøre en forskjell for andre.

Salomos mor

andakt

I ti dager skal temaet her på Dagens sisteside være Salomo. Batsebas sønn.