FORSIKTIGE: – Det er mange i NLM som ønsker å positivt fremme dette synet, men saken var så tøff og vanskelig å diskutere i sin tid at det kanskje er noe som vi er forsiktige med å snakke om og forkynne, sier generalsekretær Øyvind Åsland  Foto: Andrea Øien Sæverud

Misjonssambandet vil drøfte kvinners stilling

Frå bedehus til departement

NY REGJERING

Den nye utvikingsministeren Dag Inge Ulstein har den første leiarerfaringa si frå Norsk Luthersk Misjonssamband.

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.