FORSIKTIGE: – Det er mange i NLM som ønsker å positivt fremme dette synet, men saken var så tøff og vanskelig å diskutere i sin tid at det kanskje er noe som vi er forsiktige med å snakke om og forkynne, sier generalsekretær Øyvind Åsland  Foto: Andrea Øien Sæverud

Misjonssambandet vil drøfte kvinners stilling

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)