Jan Hanvold får kritikk fra på
...
Jan Hanvold får kritikk fra pårørende som reagerer på at TV Visjon Norge sender ut håndskrevne brev til eldre mennesker. Kritikerne hevder at dette kan forlede dem til å tro at de får personlige brev fra Visjon Norge-redaktøren. Foto: Dagen-arkiv
Pårørende reagerer på håndskrevne brev fra Visjon Norge
Del
Visjon Norge hadde i 2014 inntekter på 95 millioner og et overskudd på 9,5 millioner kroner. Pårørende reagerer på at det gjennom «tiggebrev» fremstilles som om det står dårlig til med kanalen.

Også praksisen med å sende håndskrevne brev til partnere hvor det oppfordres til å støtte kanalen med penger, møter kritikk.

Saken ble først omtalt i Nettavisen onsdag. De har snakket med pårørende som fortviler over at eldre familiemedlemmer bruker pensjon og oppsparte midler på gaver til TV Visjon Norge.

Av frykt for splid i familien ønsker ingen av dem å stå frem ved navn.

En mann med en mor i 80-årene forteller at hun har mottatt en rekke håndskrevne brev signert redaktør Jan Hanvold de siste årene.

– Jeg vil anta at hun i snitt får ett tiggerbrev i måneden. I mange av brevene får man inntrykk at det står svært dårlig til med Visjon Norge, og at man ved å gi penger hjelper kanalen med å unngå nedleggelse, sier mannen.

Sønnen reagerer på den direkte stilen og håndskriften, og han mener mange eldre kan bli forledet til å tro at Hanvold sender dem personlige brev. Selv om brevene fremstår som håndskrevne, hevder han at det dreier seg om opptrykk.

Jan Hanvold sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere den anonyme kritikken fra de pårørende. Det gode regnskapstallene i fjor forklarer han med at det ble gjort store grep som har slo positivt ut på økonomien.

– 2014 var et av de beste årene vi har hatt. Vi omorganiserte virksomheten og gikk inn med sparekniven, men tiltakene gikk ikke ut over produksjonen og sendingen, sier redaktøren.

Les også:

Uvettig bibelbruk Kristen humanisme  

«22. juli-profetien»-debatt på Visjon Norge

Språkbruk i Visjon Norge

Visjon Norge-koden

– Tragisk og uakseptabel forkynnelse på Visjon Norge

jan hanvold,tv visjon norge,partnerbrev,økonomi