BELASTNING: Vi må konstatere at driften av Elieser VI, slik den nå utøves og ut fra de økonomiske kjensgjerninger, er en for stor belastning for misjonen, skriver kontrollkomiteen i sin rapport.  Foto: Privat

Flengende kritikk til misjonsstyre

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.