FORSTÅELSE: Gjermund Nordhus t
...
FORSTÅELSE: Gjermund Nordhus tror at det generelt er stor forståelse for at det er store kostnader ved å lage et arrangement for mange tusen kroner. Generalforsamlingen på Randaberg i sommer var proft til fingerspissene, og Nordhus var koordinator. Foto: Johanna Hundvin Almelid
Forsvarer inngangsbillett på kristne stevner
Del
Stadig flere kristne konferanser velger å ta inngangsbillett på enkeltmøter. – En rettferdig ordning, mener arrangørene.

Dagen hadde i går på trykk et leserinnlegg skrevet av Kari Olsen fra Vestfold. Hun spør seg om kristne konferanser har blitt en aktivitet for den etablerte middelklassen. Olsen reagerer på at hun og familien måtte betale flere hundre kroner for å komme inn på et møte i regi av Oase. De hadde egentlig ikke råd, men det var for flaut å si fra.

Les innlegget på DagensDebatt.no: Kristne konferanser for den etablerte middelklassen  

Vanlig

En ringerunde viser at det har blitt mer og mer vanlig å betale konferanseavgift eller dagspass, men alle åpner opp for at det skal være mulig å komme inn gratis, ved behov.

Ung Landsmøte, der NLM Ung er hovedarrangør i samarbeid med ImF Ung, innførte dagspass i 2008.

Gjermund Nordhus: Koordinator for NLM sin generalforsamling.
 Foto: Christoffer Lehre
– Det var rett og slett et behov for å få kontroll på økonomien. Arrangementet gikk med dundrende underskudd noen år, så Hovedstyret måtte underdekke, forklarer Gjermund Nordhus.

I sommer var han koordinator for Norsk Luthersk Misjonssamband sin generalforsamling på Randaberg, men han har også vært sentral i planleggingen av Ung Landsmøte.

Nordhus mener det blir en mer rettferdig ordning når alle må betale sin del.

– I forbindelse med Ung Landsmøte opplevde vi tidligere at de som var mest gira kjøpte stevnekontingent og ukepass, men det kom kanskje like mange på enkeltmøter og bibeltimer. Noen kunne være der mye, uten å betale for møtene. Da er det bedre å lage et system der alle spleiser på «den store kaken», sier han.

Her er Dagens lederartikkel: For intet har vi fått det

 

Likt for alle

Under Generalforsamlingen i sommer måtte de som ikke hadde betalt deltakeravgift betale 200 for dagspass og hundre for kveldspass. Til sammenligning tar sommerstevnet på Hedmarktoppen 100 for dagspass.

Nordhus synes det er forståelig at noen kan reagere på at de må betale for å komme inn.

– Det handler ikke om å betale for å få forkynnelse, men om at vi lager et opplegg som er likt for alle.

Hans inntrykk er at folk har stor forståelse for at det ikke er gratis å delta på et stevne.

Ingunn Frøyshov: Driftsleder ved Hedmarktoppen. Foto: Silje Rognsvåg
Ingunn Frøyshov, driftsleder ved Hedmarktoppen opplyser at de har møtegebyr, men at de ikke er rigide på at alle må betale. Det er de heller ikke i NLM.

– Men kommer det mange uanmeldte, så blir det jo penger av det. Hvorfor skal det være gratis? spør Frøyshov.

Hun forteller at i motsetning til tidligere, så skal alle aktørene ha betalt for å bidra.

– De må ha sin lønn de også, begrunner hun.

Få innvendinger

Ifølge Frøyshov har det vært få innvendinger, og i tilfeller der folk ikke kan betale for seg, får de slippe inn gratis.

Les også: Her må du betale for å høre forkynnelse

Etter at Dagen skrev om saken i går, og la den ut på nett , kom det flere reaksjoner fra lesere:

«Problemet er at de aller fleste mennesker har ikke lyst til å erkjenne at de ikke har råd til å betale for noe som regnes som et heller rimelig produkt, og i dette tilfellet må nødvendigvis noen også få vite navn på den lite bemidlede. Slikt sitter langt inne hos folk flest», skriver en.

«Forundret meg ikke. Har sett det gang på gang. Alltid skal de leie et mega lyd og lys anlegg som nesten alltid er det dyreste og overdimensjonert med det utfall at billettprisene øker og man får øresus eller vondt i øra pga for høy lyd,» skriver annen.

«Inngangspenger ekskluderer selvfølgelig veldig mange mennesker fra å komme på kristne konferanser og møter. Hvordan skal man forløse unge mennesker inn i forskjellige kall ved å invitere dem på konferanser hvor de må betale 1000- 2000 kr for å få lov til å delta?! Men det er vel sånn det går når man skal måle troen etter lommeboka», skriver en tredje.

Stevneguiden.no er oppslagstavlen for Kristen-Norge  

Til fingerspissene

Gjermund Nordhus tror at det generelt er stor forståelse for at det er store kostnader ved å lage et arrangement for mange tusen mennesker. Generalforsamlingen på Randaberg i sommer var proft til fingerspissene.

– Når vi har evaluert i etterkant har vi spurt oss om arrangementet har blitt for stort og omstendelig, og om det har blitt for finjustert og proft. Det følger jo store kostnader og mye arbeid med å lage et slikt arrangement. På den annen side har programkomiteen og Hovedstyret sett på Generalforsamlingen som et identitetsbyggende arrangement for organisasjonen. Det er gode grunner til å spytte penger inn i et sånt prosjekt, mener han.

Spleiselag

Også på Kvinner i Nettverk sin konferanse i Sørlandshallen tas det inngangsbillett.

– Det fungerer som et spleiselag på fellesutgiftene, sier Elin Fagerbakke, leder for nettverket.

Hun har forståelse for at det kan være krevende å skulle betale en enkeltbillett på 150, eller helgeavgiften på 890, og vet at flere titalls personer har bedt om fritak.

– De får komme inn gratis, men vi er jo avhengig av at folk tør å si fra.

Alle skal få komme

Hvert år arrangerer Evangeliesenteret sommerstevne på Østerbo. I løpet av en uke kan det være mellom sju til ni tusen innom, men de har verken inngangsbillett eller konferanseavgift. Daglig leder Trond Eriksen begrunner det med at de ønsker at alle som vil, skal få komme.

Trond Eriksen, daglig leder ved Evangeliesenteret. Foto: Åsmund Kilde
– Vi satser på at vi får de inntektene vi skal uansett, men der må hvert stevne være fri til å velge sin egen strategi.

Stevnet på Østerbo er sterkt evangelisk, og er blant annet et viktig møtested for folk som tidligere har slitt med problemer relatert til rus.

Eriksen sier at han har møtt mennesker som forteller at de heller velger å dra til Østerbo enn til et annet stevne der de krever kontingent.

– Det er tydeligvis noe folk prater om der ute, sier han.

– Kari Olsen spør om kristne konferanser er for den etablerte middeklassen. Hva tenker du om det?

– Det er jo hennes personlige analyse av det. Jeg har en viss forståelse for at man vil prøve å sikre økonomien, men så langt har ikke vi hatt behov for å gjøre det, sier han.

Les også:

 

  

stevne,konferanse,stevneguiden.no,inngangsbillett,dagensdebatt.no,kari olsen,nlm ung,imf ung,gjermund nordhus,norsk luthersk misjonssamband,ung landsmøte,ingunn frøyshov,hedmarktoppen,nlm,kvinner i nettverk,elin fagerbakke,evangeliesenteret,østerbo,trond eriksen