TRADISJONELT: Leif Solheim, Arne Gundersen og Sverre Leif Lien opp­lever at dei står i ei vekking. – Dette er ikkje kvardagskost. Viss du går tilbake førti, år så var dette ­vanleg, seier Solheim.  Foto: Karl Almedal

Vekkingsvinden er tilbake på bedehuset

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.