Svenska Margaretakyrkan på Ham
...
Svenska Margaretakyrkan på Hammersborg i Oslo, må avvikle sin medlemsregistreringspraksis. Det samme må de norske avdelingene av den finske og islandske kirken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Særordningen for nordiske folkekirker faller bort
Del
Den norske kirkes søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island har lenge ført opp folk som flytter til Norge som medlemmer i sine norske avdelinger uten å spørre. Det blir det nå slutt på.

Logikken bak den årelange praksisen i de såkalte «nordiske folkekirkene» har vært at folk som er medlemmer av kirken i hjemlandet, automatisk blir overført til avdelingen i Norge når de flytter hit, skriver Fri Tanke .

– De er jo allerede medlemmer i Svenska kyrkan . Man bytter bare fra en del av organisasjonen til en annen, sa prest Per Anders Sandgren i Svenska kyrkans lokalavdeling i Norge til Fri Tanke i fjor.

LES: Svensk kirke i Oslo får millionstøtte fra Norge

Ordningen, som har vært akseptert som grunnlag for offentlig støtte, har omfattet Svenska Margaretaförsamlingen, Den Finländska Evangelisk-Lutherske Forsamlingen og Den Islandske Lutherske-Evangeliske Menigheten. Katolikkene har benyttet ordningen som argument for at de også må få lov til å føre opp medlemmer uten å spørre først.

I fjor sendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som forvalter statsstøtten til tros- og livssynssamfunn, et brev til Kulturdepartementet og spurte hvordan loven skulle tolkes.

Svaret kom 25. mai og er at ordningen må bort. Begrunnelsen er at den pågående oppsplittingen mellom stat og kirke må føre til at «særordningen for medlemsregistrering i de nordiske folkekirkene bortfaller».

LES OGSÅ: Svensk kirke får millionstøtte uten innmelding

kirke-støtte-bortfaller,innenriks,nyheter,politikk,norden,danmark,finland,island,norge,Riksnyheter,særordning,sverige,fri tanke,nordiske folkekirker,svenska kyrkan,per anders sandgren,svenska kyrkans lokalavdeling i norge,svenska margaretakyrkan,svenska margaretaförsamlingen,den finländska evagelisk-lutherske forsamlingen,den islandske lutherske-evangeliske menigheten,fylkesmannen i oslo- og akershus,trossamfunn,livssyn,kirken