Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien har gitt signaler om at det ikke vil bli lagt opp til noen myk linje ovenfor ansatte som melder seg ut av Den norske kirke. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Kirkeutmelding kan gi bemanningsproblemer

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.