Justisminister Anders Anundsen
...
Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil ha flere innspill til hvordan man kan bekjempe radikalisering. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Anundsen: Voldtekter etterforskes for dårlig
Del
Etterforskningen av voldtekter er for dårlig, mener justisminister Anders Anundsen (Frp). Han savner i mange tilfeller etterforskningsplaner og tror en del tiltak ikke er treffsikre nok.

Overfor VG hevder justisministeren at det er for mange unnlatelsessynder hos politiet.

– Det har ikke manglet på ønske om å forandre, men resultatene har uteblitt. Det virker absolutt rart, sier han.

Tall avisa har fått tilgang til fra Riksadvokaten , viser at 34,6 prosent av de alminnelige voldtektene i 2015 ble oppklart, en nedgang fra 34,9 prosent i 2007. Det skjer samtidig som der er satt inn tiltak for å øke oppklaringsprosenten.

– Man kan ha satt inn feil tiltak, rett og slett, og har derfor ikke fått den effekten som har vært tilsiktet, sier Anders Anundsen.

LES: Arbeiderpartiet og Høyre i voldtektsdebatt

I høst håper han Riksadvokatens undersøkelse av voldtektssaker kan si hva som gjøres riktig og feil. Anundsen tror også sammenslåingen av politidistrikter vil samle kompetanse på vold i nære relasjoner.

Nylig ble tre menn frifunnet av et mindretall i lagmannsretten for gjengvoldtekt av en kvinne i Hemsedal.

– Å se hvordan saker som man forståelig kan reagere på utfallet av, bidrar til en nyttig diskusjon, men jeg mener at det ikke er legmannsperspektivet som er hovedproblemet. Det er at påtalemyndigheten ikke har klart å overbevise retten i tilstrekkelig grad om at det er begått straffbare forhold, sier justisministeren.