Flere hundre nordmenn står i kø for å få et nytt organ som kan forlenge levetiden. Etterspørselen etter nyrer er størst, og bare i fjor døde 33 nordmenn mens de ventet på en ny nyre. Illustrasjon: Fotolia.com

– Organturister beskyttes av norsk lov

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.