Nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad kan fryde seg over framgang i Agder. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Kraftig KrF-framgang i Agder etter blått veivalg

Bibelbasert om ekteskapet

bokanmeldelse

Denne boken har viktige 
anliggender å gi både til dem som ønsker 
å gå inn i et ekteskap, men like meget 
til dem som er i et ekteskap, eller vurderer 
å gå ut av det samlivet de har sagt ja til.

Korleis ein har forvalta livsgåvene

bokanmeldelse

Det er ei fryd å lesa «Jordmor på jorda», både språk og forteljarstil grip tak i deg på ein måte som gjer deg delaktig i levd menneskeliv.