KRISTELIG FOLKEPARTI: KrF-leder Knut Arild Hareide har med sitt råd til landsstyret kastet partiet inn i en prosess som kan få stor betydning for både partiet og landet. Her sammen med et bilde av Nils Lavik.  Foto: Tor Weibye

KrF var ikke kristenledernes idé

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)