Blir katolikk: Dag Øivind Øste
...
Blir katolikk: Dag Øivind Østereng går ut av Den norske kirke og inn i Den katolske kirke – her representert ved henholdsvis Trefoldighetskirken rett bak Østereng og St. Olav domkirke i til venstre i bakgrunnen.natulig: Bernt Torvild 
Oftestad konverterte selv for 16 år siden og synes Østerengs valg er helt naturlig. Foto: Stein Gudvangen
– Jeg er grunnleggende katolsk
Del
– Frykten for skuffelse hos mennesker rundt meg har vært det vanskeligste, sier Dag Øivind Østereng om sin beslutning om å bli katolikk.

Under et langt intervju tirsdag kveld hos NRKs Ole Torp fortalte Dag Øivind Østereng for første gang at han vil konvertere til Den katolske kirke .

Østereng er prest i Den norske kirke og kjent som talsmann for det konservative prestenettverket Carissimi . Til Dagen forteller han at beslutningen er fersk, men at vandringen har vært lang.

– Jeg har vært på vei dit lenge. Men jeg har måttet gå mange runder, og jeg har måttet ha mange tanker i hodet samtidig. Det har gjort at den endelige beslutningen er tatt nokså nylig, sier Østereng.

Ikke frikirke

Etter at oppropet «For enhetens skyld» ble publisert i 2007 har Østereng blitt en talsmann både for Carissimi og for den konservative fløyen av Den norske kirke generelt. Da Kirkemøtet i vår vedtok at en kjønnsnøytral ekteskapsliturgi skulle utformes, sa Østereng at hans tid i Den norske kirke var forbi.

– Alternativet har vært å bli frikirkelig i en eller annen form. Men mitt kirkesyn er ikke frikirkelig og det ville være feil av meg å gå inn et sted hvor jeg ikke deler det bærende i kirkeforståelsen.

LES: Orker ikke mer etter ni års kirkekamp

Han kaller seg selv «grunnleggende katolsk» i sin kirkeforståelse. Med det viser han til formuleringen fra den nikenske trosbekjennelse «én, hellig, allmenn og apostolisk kirke», der «allmenn» betyr «katolsk».

– Så mitt spørsmål har vært: Hvor er den kirken? Svaret på det spørsmålet har gjort at jeg har måttet se i retning av Den katolske kirke.

Frykter skuffelse

Han beskriver dette som en prosess som har foregått i det stille, parallelt med at han har sett seg nødt til å melde seg ut av Den norske kirke. Det har vært tungt, sier han.

– Hvor eksistensielt er dette for deg?

– Det er dypt eksistensielt og ingen lette avveininger. Jeg må være hel i forhold til det jeg gjør. Jeg har måttet spørre om jeg er en hyrde nå, eller bare en som stikker.

– Hva har vært det vanskeligste?

– Relasjonen til mennesker som har hatt forhåpninger til meg og som kanskje blir skuffet. Det har gjort at dette har sittet langt inne. Men jeg har kommet til at konverteringen også er et ledd i mitt hyrdekall.

Haram var viktig

Han innser at mennesker som hittil har sett på ham som en tydelig og klar røst i det kirkelige landskapet ikke vil kunne følge ham til Rom.

– Ikke på kort sikt. Det er for mye i kirkehistorien og vår lavkirkelighet som vekker motforestillinger.

Og de motforestillingene hadde han selv den gang Arnfinn Haram konverterte til Den katolske kirke. Nå går han imidlertid i avdøde Harams fotspor.

– Han har vært et forbilde for meg, og han var en viktig mentor for Carissimi. Jeg vil si at min konvertering er et tegn, slik det også var med Arnfinn. Så må historien og folks forhold til Kristus vise dem hvilken vei de skal gå.

Han anbefaler uansett «mer inntakte fellesskap» enn Den norske kirke, når han rådgir dem som ikke kan følge ham inn i katolisismen.

Messiaskirken og Delk er kirkesamfunn jeg kan anbefale. Og så finnes det jo frikirker folk kan gå til.

Veiviser

Er det så en uforbeholden konvertitt som i løpet av et års tid vil tre inn i Den katolske kirke?

– Det er lettere å ta med lutheraneren i meg inn i Den katolske kirke enn å ta katolikken i meg inn i en frikirke, sier han. Veiledningen han har funnet i den romersk-katolske katekisme har vært en viktig veiviser.

– Men det er klart at hvis Den katolske kirke ikke hadde hatt The Joint Declaration of the Doctrine of Justification så kunne jeg ikke konvertert, sier Østereng. Det økumeniske dokumentet, som kom i stand på slutten av 90-tallet, slår fast at luthersk lære om rettferdiggjørelse ikke skal fordømmes.

DEBATT: Derfor forlater jeg Den norske kirke

– Hvor trygg er du på at ikke den samme utviklingen vi har sett i Den norske kirke også vil skje i Den katolske kirke?

– Det er klart at det finnes lobbyer der som arbeider for en modernisering på flere områder. Jeg synes å se at løftene fra Kristus til kirken i særlig grad har blitt oppfylt i Den katolske kirke. Tross modernitet og postmodernitet har de holdt fast i viktige spørsmål. Læren om ekteskap som sakrament umuliggjør for eksempel en kjønnsnøytral ekteskapsliturgi, sier Østereng.

– Vær pilegrim

Han blir værende som prest i Den norske kirke ut august. Når tiden er moden blir han tatt opp i Den katolske kirke. Kanskje i løpet av høsten eller vinteren.

– Jeg er jo arbeidssøkende og vil nok ha en sekulær jobb i en eller annen sammenheng. Så vil fremtiden vise hva det blir til.

– Vil du søke et embete i Den katolske kirke?

– Det har jeg ikke gjort meg opp noen mening om.

– Hva er din anbefaling til andre som nå lurer på hva de skal gjøre med sin kirketilhørighet?

– Jeg vil at den enkelte skal se på seg selv som en pilegrim. Følg Kristus og spør hvor kirken er. Jeg har vist hva jeg har tro på men kan ikke gi råd hit eller dit. De som ikke kan gå dit jeg går bør finne andre fellesskap enn Den norske kirke, sier mannen som til nå har vært blant de tydeligste talsmennene for konservative prester i Den norske kirke.

ole torp,nrk,den katolske kirke,dkk,katolsk,katolikk,den norske kirke,dnk,kirken,katolisismen,dag øivind østereng,carissimi,for enhetens skyld,km16,kirkemøtet,homofili,homoekteskap,vigsel av likekjønnede,likekjønnet vigsel,ekteskap,ekteskapet,arnfinn 
haram,messiaskirken,delk,den romersk-katolske katekisme,the joint declaration og the doctrine of justification,konvertitt,konverterer,kristendommen,kristentro,tro,religion,prest