AKTIVIST: – Lov og rett har ingen plass i Eritrea, sier ortodokse Teklit Michael (29), som flyktet til Israel for ti år siden.
  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Tøffe kår for flyktninger i Israel

Velgerene har valgte ikke sosialistisk flertall

KrFs veivalg

KrF har kommet frem til et veivalg. Et veivalg som ikke bare får konsekvenser for oss, men som også vi få store konsekvenser for hvilken regjering og statsminister vi har i Norge over nyttår.