UNNTATT OFFENTLIGHET: – Vi lovet alle som ble intervjuet full konfidensialitet, er styreleder i Åpne Dører, Kristine Eiken Sortlands forklaring om at ansatte ikke har fått lese rapporten fra hovedorganisasjonen Virke.  Foto: Johannes Ek Reindal

Reagerte på hemmelighold

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.