PANELDEBATT: Fra venstre: KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss, sokneprest i Lademoen Stein Ellinggard, tidligere biskop Laila Riksaasen Dahl, prost i Sarpsborg Kari Mangrud Alvsvåg, kirkeverge i Tromsø Nils H. Opsahl og biskop i Oslo Kari Veiteberg.  Foto: Markus Plementas, KPK

Hvem bestemmer kirkens ritualer?

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.