GRIMERUD: Hans Johan Sagrusten (til høyre) fortalte om de eldste nytestamentlige skriftene vi kjenner til. I midten UiOs nestleder Runar Byberg, og til høyre Anna Egeberg som tolket talen til engelsk.  Foto: Tarjei Gilje

Utålmodig og langsiktig

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)