SNORKLIPPING: Lederen i kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre, åpner Nordisk bibelmuseum.  Foto: Stiftelsen Nordisk bibelmuseum

Bibelen i sentrum

Gleden over at en zulu hadde blitt døpt

lederartikkel

Når vi snakker om norsk misjonshistorie, må denne forutsetningen være med for at vi skal kunne danne oss et sakssvarende bilde av hvilken bevegelse dette var – og er.

Advarer mot ensidig troskamp

menneskerettigheter


Kampen for trosfrihet kan noen ganger gjøre livet mer komplisert for dem man forsøker å hjelpe, advarer forskere.