VEIVALG: Olaug Bollestad sammen med Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad. I Bakgrunnen Geir Jørgen Bekkevold. Kristelig Folkeparti er i en kritisk situasjon. Det er erkjennelsen av dette som mer enn noe annet har tvunget frem partiets veivalg. Den posisjonen de har prøvd å holde seg til, ser ut til å føre KrF under sperregrensen. Da er det nødvendig å tenke seg grundig om, skriver Tarjei Gilje.

«Jeg ber om at vi strekker hendene ut mot hverandre»

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)