IKKE TVANG: – Ombudet støtter ikke kravet om likestilling som vilkår for statsstøtte, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

Vil ikke tvinge trossamfunnene til å bedre kjønnsfordelingen