INN: Gunnar Gjevre er anbefalta av Levende folkekirke og ble løftet fra 7. plass på lista til fast plass. – Jeg skal vise meg tilliten verdig, sier Gjevre.  Foto: Birgit Opheim

Kirkemakt til listefyll

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.