ALLE DØPTE: Sturla Stålsett og Åpen folkekirke mener alle døpte bør ha samme rett til påvirkning i Den norske kirke.  Foto: Marte Christensen, NTB Scanpix

Ønsker mer rom for 
folkets røst i kirken

Gleden over at en zulu hadde blitt døpt

lederartikkel

Når vi snakker om norsk misjonshistorie, må denne forutsetningen være med for at vi skal kunne danne oss et sakssvarende bilde av hvilken bevegelse dette var – og er.

Advarer mot ensidig troskamp

menneskerettigheter


Kampen for trosfrihet kan noen ganger gjøre livet mer komplisert for dem man forsøker å hjelpe, advarer forskere.