UTEN MENING: KA har tradisjonelt vært et talerør for lokale menigheter og sogn. Men arbeidsgiverorganisasjonen vil ikke ta stilling til om menigheter kan nekte å ta i bruk den nye ekteskapsliturgien.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Går ikke inn i liturgidebatten