Privilegier: – Det kan ubeviss
...
Privilegier: – Det kan ubevisst snike seg inn en tanke i bakhodet vårt at vi må bevare de kristne privilegiene og posisjonene i samfunnet. Intensjonene er gode, men plutselig kan det handle om oss og behovet for trygghet for vår kristne tro, sier Jarle Haugland. Foto: Magnar Børnes
– Mediene er en misjonsmark, ikke en slagmark
Del
Jarle Haugland mener 80-åringen 
Familie & Medier har funnet seg selv i en ny tid. 
– Avkristningen, eller sekulariseringen, skyldes ikke omverdenen. Den skyldes kirken.

– Vi ønsker ikke å være dem som hele tiden sier fra om ting vi ikke liker. Vi må velge kampene med omhu, sier Familie & Mediers daglige leder. I det siste har han prøvd å reflektere over hva som skal være drivkraften bak kampene de går inn i.

– Jeg leste en gang en bok med en veldig klok setning: Vi må gråte før vi profeterer. Skal vi ta kamper, ønsker jeg at det skal ha en profetisk dimensjon ved seg. Med det mener jeg at det skal ha en dimensjon i seg som åpner menneskers øyne for at de går på feil vei, forklarer Jarle Haugland. Han utdyper bildet en del kristne synes å ha, av å være en neglisjert og kanskje til og med undertrykt gruppe. Og han advarer mot at kristne kan bli oppfattet som mennesker som kjemper for sine posisjoner.

– Det lukter ikke godt i samfunnet, i hvert fall ikke i medieverdenen. Utenfra oppleves kristne som en privilegert minoritet. Og privilegerte minoriteter står ikke høyt i kurs hos journalister som vil være de svakes stemme og maktens kritikere, sier han.

– Ap er fortsatt avkristningspartiet  

Vellykket

Familie & Medier feirer 80 år i år. Etter omleggingen fra Kristelig Kringkastingslag tidlig på 2000-tallet er Familie & Medier en av de mest vellykkede fornyelsene av en etablert kristen organisasjon.

De eies av omkring 30 kristne menigheter og organisasjoner, og har rundt 13.500 medlemmer. Familie & Medier har i de senere årene vært nokså hyppig brukt til å kommentere både tv-programmer og medietrender, og ikke minst datterorganisasjonen Barnevakten er ofte å høre når det gjelder programserier eller spill rettet mot barn.

Jarle Haugland har ledet organisasjonen siden 2010. Han forteller at Familie & Medier de siste årene har arbeidet med å finne seg selv i en ny tid. Det skulle være nokså åpenbart at medievirkeligheten har endret seg betydelig siden organisasjonen het Kristelig Kringkastingslag, og enda mer siden den ble etablert i 1935.

– De siste tre-fire årene har vi jobbet med rollen vår, med vårt mandat fra Gud i en ny tid. Vi har funnet oss selv, og gleder oss. Vi opplever at vi er på startstreken, og det er ganske fint når man er 80 år, sier Haugland. Han forteller at da han startet, var et av de viktige spørsmålene om organisasjonen som sådan ønsker at mennesker skal bli frelst. Svaret på dette spørsmålet var ja.

– Vårt overordnede oppdrag er å bidra til at mennesker kan møte Jesus. Da må vi spørre oss selv hvordan vi kan bidra til at mennesker møter Jesus når vi jobber i mediehverdagen.

Kristen = borgerlig?  

Trygghet i Guds rike

Familie & Medier har blant annet utviklet 12 postulater for å presentere sin egen profilering. Disse har vært på trykk i Dagen, og er å lese både på Dagens og på organisasjonens egne nettsider. I en av disse heter det at «det handler ikke om oss».

– Det kan ubevisst snike seg inn en tanke i bakhodet vårt at vi må bevare de kristne privilegiene og posisjonene i samfunnet. Intensjonene er gode, men plutselig kan det handle om oss og behovet for trygghet for vår kristne tro. Men Guds ord sier ikke noe om det. Vi skal søke vår trygghet i Guds rike. Vi skal tjene, ikke kreve. Mediene er en misjonsmark, ikke en slagmark, sier Haugland, før han fortsetter:

– Guds rike er som et frø. Det er også et av våre postulater. Til tider har jeg følt at vi står og kjemper mot en slags bølger av avkristning som kommer mot oss. Så taper vi en skanse, da får vi finne en ny. Det blir en veldig defensiv tilnærming til gudsriketanken, der Jesus sier at det riket kan sammenlignes med et sennepsfrø.

Visjonære ledere

Familie & Medier ble etablert bare to år etter at NRK startet med faste radiosendinger. Haugland berømmer likevel fremsyntheten til dem som grunnla organisasjonen han leder i dag. Blant dem var kjente kristenledere som Wisløff og Hallesby.

– De var visjonære. Og de startet med to hovedtanker som har fulgt oss hele tiden, også i dag. De ville bruke radioen til å spre Guds rike, og hadde en positiv og offensiv tilnærming til den nye teknologien. Den andre tanken var at de ville hjelpe folk til god radiobruk. For det hadde kommet en verdiformidler inn i menneskers hjem, forteller Haugland.

– Vi vil hjelpe folk til å forholde seg til formidleren på en god måte. Det har hatt forskjellige farger og former opp gjennom historien, og til tider har det nok vært mer kamporientert enn i dag, erkjenner han.

– Men det er ikke i mitt mandat å mene noe om det var riktig eller ikke, de levde i sin tid. Jeg tror det er viktig at begge de to sporene står sterkt hos oss i dag. Vi vil hjelpe til god mediebruk, og målet er å utbre Guds rike.

Dialog

I løpet av de siste årene har Familie & Medier blant annet blitt profilert gjennom kritikken av NRK-serien Trekant og TV 2-serien De syv dødssyndene.

Haugland forteller imidlertid om konstruktiv dialog med blant annet NRK, og konstaterer at sesong to av serien Fylla hadde tatt opp i seg en del av innspillene Familie & Medier hadde formidlet. Uten at han med det vil hevde at NRK har gjort sine vurderinger som en direkte konsekvens av det Familie & Medier formidlet.

– Vi vil fortsatt arbeide for den svake i samfunnet og mot urett som blir begått, understreker Haugland.

Ikke brudd

– Dere hadde generalforsamling i forrige uke. Er medlemsmassen med på notene?

– Ja. Vi hadde en veldig god tone. Både delegatene og våre tidligere ledere. Vi har en utrolig god ånd og en felles enhetlig tanke. En felles opplevelse av at vi er på vei mot noe viktig. Vi er opptatt av at endringen nå ikke handler om et brudd med fortiden, men om å leve ut det mandatet som har vært der fra starten av i en tid som er veldig annerledes enn for bare ti år siden.

– Men det er kanskje vanskeligere å mobilisere med en slik profil?

– Det hadde nok vært lettere å mobilisere med en tydelig fiende. Hvis vi hadde hatt en annen profil og vært mer moralsk indignert. Og jeg tror ikke vi skal gå vekk fra det konfrontative, hvis det er det Gud har for oss i konkrete saker. Men vi er veldig opptatt av å først søke Gud og spørre: Gråter du over dette?

Salt og lys

Haugland understreker også de kristnes eget ansvar for samfunnsutviklingen

– Avkristningen, eller sekulariseringen, skyldes ikke omverdenen. Den skyldes kirken. Det er vi som er salt og lys. Hvis det er mørkt i verden, er det ikke mørkets skyld. Lyset henter bare sitt skinn og saltet henter bare sin kraft når det har blikket vendt mot Gud. Jeg er redd for at vi har vært for arrangements- og aksjonsorientert, sier han.

– Det å se inn i Guds øyne gjør noe med hvordan vi ser på verden rundt oss. Vi ser da inn i øynene til ham som ikke kunne sitte stille, men som sendte sin egen Sønn, som gav avkall og bøyde seg ned og gav sitt liv. Jeg tror at tjenerveien er undervurdert når det gjelder å utøve kraftfull kristen påvirkning i samfunnet, sier Jarle Haugland.

nrk,guds rike,barnevakten,minoritet,kristne,slagmark,misjonsmark,medier,familie og medier,jarle haugland,sekularisering,avkristning,kirken