Fondet til Church of England,
...
Fondet til Church of England, som er moderkirken til verdens 80 millioner anglikanere, har en verdi på rundt 8 milliarder pund (90 milliarder kroner). Bildet viser Christ Church i den engelske byen Bath. Foto: Fotorus/CC/Flickr
Kirken i England trekker seg ut av kull og tjæresand
Del
Den engelske kirkens pensjonsfond har besluttet å trekke seg ut av bedrifter som driver med kull og tjæresand.

Som ledd i innsatsen for lavere utslipp av klimagasser har kirkens ledelse bestemt at pensjonsfondet ikke skal investere i selskaper som får mer enn 10 prosent av sine inntekter fra kull eller olje som er utvunnet fra tjæresand.

Det betyr at kirkens investeringer for 12 millioner pund (140 millioner kroner) i slike selskaper skal selges.

– Kirken har et moralsk ansvar for å stå for god miljøforvaltning og rettferdighet for verdens fattige som er mest sårbare for klimaendringer, sier Richard Burridge i Church of Englands rådgivningsgruppe for etiske investeringer.

Fondet til Church of England, som er moderkirken til verdens 80 millioner anglikanere, har en verdi på rundt 8 milliarder pund (90 milliarder kroner).

uk-kirke-kull,utenriks,nyheter,Natur og miljø,global oppvarming,europa,storbritannia