En fersk medieanalyse viser at kvinner nesten er helt usynlige i nyhetsrapportering om freds- og sikkerhetsspørsmål i land som opplever konflikter.  Foto: 

Kvinner overses i saker om krig og fred

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)