Her stemmer Kirkemøtet for at homofile og lesbiske skal gifte seg i Den norske kirke. Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Nå blir det likekjønnet liturgi